1. Ελλάδα
 2. Post-it® Brand - Προϊόντα, Προσφορές, Ιδέες
 3. Επικοινώνησε με την 3Μ
 4. Συχνές ερωτήσεις για τα Προϊόντα Post-it® - FAQs

Συχνές ερωτήσεις από το Post-it® Brand

Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 
Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 
Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 
Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 

Συχνές ερωτήσεις από το Post-it® Brand

Post-it® - FAQs

 • Ναι. Η 3M διεξήγαγε δοκιμές ανακύκλωσης στις Σημειώσεις Post-it® σε εργοστάσια ανακύκλωσης χαρτιού. Η κολλητική ουσία στο χαρτί δεν παρεμβαίνει στην ανακύκλωση του χαρτιού επειδή αφαιρείται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διαδικασία καθαρισμού του χαρτιού από το μελάνι. Οι χρωστικές στο χαρτί αφαιρούνται κατά τη διαδικασία καθαρισμού από το μελάνι.

 • Διατίθενται πολλά χρώματα και μεγέθη των Σημειώσεων Post-it® από χαρτί το οποίο περιέχει τουλάχιστον 30% μετακαταναλωτικό ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Επιπλέον, η 3M διαθέτει σημειώσεις με 100% ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε χρώμα canary yellow και στα συνοδευόμενα παστέλ χρώματα. Οι σημειώσεις από 100% ανακυκλωμένο περιεχόμενο περιλαμβάνουν 70% προκαταναλωτικές και 30% μετακαταναλωτικές ίνες. Τα Μπλοκάκια Καβαλέτο Post-it® επίσης διατίθενται με χαρτί από 30% μετακαταναλωτικό περιεχόμενο.

 • Υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα ανακυκλωμένων ινών από τις οποίες μπορεί να κατασκευαστεί νέο χαρτί. Ακόμα και με μέγιστα ποσοστά ανακύκλωσης, οι βιομηχανίες χαρτιού δεν θα μπορούσαν να κατασκευάζουν χαρτί μόνο από ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα, υπολογίζεται ότι αν όλο το χαρτί εκτύπωσης και γραφής κατασκευαζόταν από ανακυκλωμένο περιεχόμενο, το μέγιστο βιώσιμο επίπεδο θα ήταν μικρότερο από το 10% του μετακαταναλωτικού περιεχόμενου.

 • Η ανακύκλωση είναι μια σημαντική στρατηγική για την εκτροπή των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Το χαρτί που συγκεντρώνεται χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού, κουτιών και χαρτομάντιλων. Η ανακύκλωση προστατεύει επίσης τα δάση καθώς μειώνει την ανάγκη για πρωτογενείς ίνες. Ανακύκλωση όμως δεν είναι μόνο η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Τα τρία στοιχεία της ανακύκλωσης περιλαμβάνουν τη συλλογή των αποβλήτων, την κατασκευή νέων προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά και την αγορά αυτών των ειδών. Με την αγορά προϊόντων ανακυκλωμένου περιεχομένου βοηθάτε στην ενίσχυση της αγοράς αυτών των προϊόντων, προωθείτε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και δημιουργείτε πιο σταθερές αγορές για την πώληση υλικών που έχουν διαχωριστεί από την ανακύκλωση. Όταν αγοράζετε προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

 • Ναι. Η ποιότητα των Ανακυκλωμένων Σημειώσεων Post-it® είναι ίδια με εκείνη των τυπικών Σημειώσεων Post-it®.

 • Από το 1975, η πρωτοβουλία της 3M Pollution Prevention Pays, ή πρόγραμμα 3P, απέτρεψε την παραγωγή παραπάνω από 1,22 εκατομμυρίου τόνων ρύπανσης. Από το 1990, η 3M μείωσε τις εκπομπές πτητικών οργανικών αερίων κατά 95% και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 62%. Επιπλέον, η 3M προσπαθεί να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα με την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους στις μονάδες παραγωγής της από τη δεκαετία του 1970. Το 2008, η 3M ανακύκλωσε ή επαναχρησιμοποίησε 20 φορές περισσότερα απόβλητα από αυτά που επεξεργάστηκε, απέρριψε σε χώρο υγειονομικής ταφής ή έστειλε σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από απόβλητα.

 • Τα προκαταναλωτικά απόβλητα, γνωστά και ως μεταβιομηχανικά απόβλητα, θεωρούνται γενικά τα υλικά που εκτρέπονται από ροές αποβλήτων κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας παραγωγής. Δεν περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως τα υλικά που έχουν υποστεί εκ νέου επεξεργασία, κονιορτοποίηση ή είναι υπολείμματα που παράγονται σε μια κατεργασία και μπορούν να ανακτηθούν με την ίδια κατεργασία που τα παρήγαγε. Ως μετακαταναλωτικά απόβλητα θεωρούνται γενικώς τα απόβλητα χαρτιού που παράγονται από οικιακή ή επαγγελματική χρήση αφού έχουν υπηρετήσει τον σκοπό τους. Για παράδειγμα, οι εφημερίδες που ανακυκλώνονται αφού έχουν πλέον διαβαστεί θεωρούνται μετακαταναλωτικά απόβλητα.

 • Τα ανακυκλωμένα προϊόντα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον κάποια υλικά που έχουν ανακτηθεί ή εκτραπεί από τη ροή στερεών αποβλήτων, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής (προκαταναλωτικά) ή μετά τη χρήση τους από τους καταναλωτές (μετακαταναλωτικά). Ανακυκλώσιμο σημαίνει ότι το προϊόν δύναται να συγκεντρωθεί, να διαχωριστεί ή αλλιώς να ανακτηθεί από τη ροή στερεών αποβλήτων για να επαναχρησιμοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ή συναρμολόγηση άλλου προϊόντος ή πακέτου, μέσω ενός εδραιωμένου προγράμματος ανακύκλωσης. Όταν ένα προϊόν διαθέτει ανακυκλωμένο περιεχόμενο δεν σημαίνει ότι είναι και ανακυκλώσιμο, μολονότι πολλά προϊόντα χαρτιού είναι ανακυκλώσιμα μέσω εδραιωμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης. Οι Σημειώσεις Post-it® και Post-it® Super Sticky είναι ανακυκλώσιμες.

 • Το σύμβολο ονομάζεται Mobius Loop. Είναι το σύμβολο της ανακύκλωσης με τη μορφή τριών κυκλικών βελών που σχηματίζουν ένα τρίγωνο και σημαίνει ότι το προϊόν ή η συσκευασία του είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά, ή ότι το προϊόν ή η συσκευασία του είναι ανακυκλώσιμα, ή υποδεικνύει τον τύπο του πλαστικού που έχει χρησιμοποιηθεί στη συσκευασία. Οι πληροφορίες συχνά αναγράφονται εντός ή γύρω από το Mobius Loop για να δείξουν το ποσοστό του ανακυκλωμένου περιεχόμενου ή το μέρος της συσκευασίας ή του προϊόντος που είναι ανακυκλώσιμα.

 • Βιώσιμο προϊόν είναι το προϊόν που παράγεται, χρησιμοποιείται και απορρίπτεται χωρίς να εξαντλεί τους πόρους της γης ή να βλάπτει το περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά των βιώσιμων προϊόντων περιλαμβάνουν την υπεύθυνη χρήση ανανεώσιμων πόρων, την ελαχιστοποίηση των μεταφορών για την εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων, την υπεύθυνη παραγωγή για τη μείωση της ρύπανσης και την ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος. Το κύριο συστατικό των Σημειώσεων Post-it® και των Μπλοκ Καβαλέτο Post-it® είναι το χαρτί και το χαρτί είναι ένας ανανεώσιμος πόρος. Όλο το χαρτί που χρησιμοποιείται στις Σημειώσεις Post-it® φέρει πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης. Αυτό σημαίνει ότι η πηγή προμήθειας έχει αξιολογηθεί από τρίτο οργανισμό. Οι Σημειώσεις Post-it® που πωλούνται στις ΗΠΑ κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Τέλος, τα προϊόντα είναι ανακυκλώσιμα μέσω οικιακών και επαγγελματικών ροών αποβλήτων.p>

 • Το χαρτί της αλυσίδας επιτήρησης προέρχεται από ένα ορθά συντηρούμενο δάσος όπου όλα τα δέντρα αναφυτεύονται μετά την κοπή τους. Απαγορεύεται η παράνομη υλοτομία και τα παλιά δάση προστατεύονται από την υλοτομία. Η Αλυσίδα Επιτήρησης (CoC) είναι ένα σύστημα εξωτερικού ελέγχου. Είναι ένας σταδιακός απολογισμός του καναλιού μέσω του οποίου διανέμονται τα δασικά προϊόντα από τα δάση προέλευσης, σε όλα τα βήματα της παραγωγής μέχρι και το τελικό προϊόν. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και εξακρίβωση της προέλευσης και του ποσοστού πιστοποιημένων ινών ξύλου που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν.

 • Όλες οι Σημειώσεις Post-it® και τα Μπλοκάκια Καβαλέτο Post-it® είναι πιστοποιημένα από ένα σύστημα αξιολόγησης τρίτου οργανισμού ως προς την αλυσίδα επιτήρησης.

 • Η βιώσιμη διαχείριση δασών είναι η διαχείριση δασικών εκτάσεων με τρόπο που πληροί τις κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές και πολιτιστικές ανάγκες των υφιστάμενων και των μελλοντικών γενεών. Αυτό σημαίνει ότι τα δέντρα αναφυτεύονται ή φυτρώνουν ξανά μόνα τους, ότι προστατεύεται ο οικότοπος των ζώων και οι υδάτινοι πόροι προκειμένου να επιβιώσει το δάσος και να ακμάζει για πολλές μελλοντικές γενιές.

 • Το Forest Stewardship Council (FSC) (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος υποστηρίζει την οικολογικά ορθή, την κοινωνικά ωφέλιμη και την οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών παγκοσμίως. Το FSC παρέχει πιστοποίηση Αλυσίδας Πιστοποίησης για βιώσιμη δασοπονία παρόμοια με το SFI. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

  www.fsc.org

 • Το PEFC είναι το Program for the Endorsement of Forest Certification (Πρόγραμμα για την υποστήριξη της δασικής πιστοποίησης) και είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ομπρέλα για την κοινή αναγνώριση εθνικών και περιφερειακών συστημάτων δασικής πιστοποίησης. Τα συστήματα του PEFC βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια η ετικέτα των οποίων πιστοποιεί ξύλα που έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς και προέρχονται από δάση που τελούν υπό βιώσιμη διαχείριση. Το μέλος του PEFC στις ΗΠΑ είναι το SFI. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PEFC επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.pefc.org

 • Τηλεφωνήστε στη γραμμή πληροφόρησης του Office Supplies Division στο τηλέφωνο 1-800-395-1223 για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις Σημειώσεις Post-it®. Το ωράριο είναι από τις 8:00 π.μ. έως τις 4:30 μ.μ. Κεντρική Επίσημη Ώρα (CST).

Συχνές ερωτήσεις για τις Ψηφιακές Σημειώσεις

 • Το λογισμικό των Ψηφιακών Σημειώσεων Post-it® είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows XP, Windows Vista και Windows 7 (εκδόσεις 32 και 64-bit).

 • Ναι, μπορείς να εγκαταστήσεις τη δοκιμαστική έκδοση σε όσους υπολογιστές θέλεις. Η δοκιμαστική έκδοση θα διαρκέσει τριάντα (30) ημέρες. Μετά την δοκιμαστική περίοδο των 30 ημερών, κάθε υπολογιστής που έχει εγκατεστημένο το λογισμικό των Ψηφιακών Σημειώσεων Post-it®, θα πρέπει να αγοράσει την εφαρμογή για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το λογισμικό αυτό. Αγόρασε τις Ψηφιακές Σημειώσεις Post-it® ακολουθώντας το παρακάτω link: http://www.3m.com/digitalnotes.

 • Ναι, κάνε κλικ στο κουμπί Desktop Dispenser και επίλεξε Εργαλεία (Tools). Στο μενού που θα εμφανιστεί, επίλεξε Προτιμήσεις (Preferences). Μετά επίλεξε την καρτέλα Διάφορα (Miscellaneous) και πήγαινε στην ενότητα Notepad Display. Εάν επιλέξεις Taskbar notification area only το Desktop Dispenser δεν θα εμφανίζεται.

 • Κάνε κλικ στο κουμπί Desktop Dispenser και επίλεξε Εργαλεία (Tools). Στο μενού που θα εμφανιστεί, επίλεξε Προτιμήσεις (Preferences). Στη συνέχεια, από την καρτέλα Γενικά (General) απενεργοποίησε την επιλογή Eμφάνισε (Show) "Σχετικά με τις Ψηφιακές Σημειώσεις Post-it®" κατά την εκκίνηση.

 • Διέγραψε τη συντόμευση των Ψηφιακών Σημειώσεων Post-it® από το Φάκελο εκκίνησης (StartUp folder). Κάνε κλικ στην Έναρξη (Start) στη γραμμή εργασιών. Επίλεξε Προγράμματα (Programs)και μετά Εκκίνηση (Startup). Κάνε δεξί κλικ στο Ψηφιακές Σημειώσεις Post-it®. Από το μενού που θα εμφανιστεί επίλεξε Διαγραφή (Delete). Επίλεξε Ναι στο παράθυρο Επιβεβαίωσης Διαγραφής της Συντόμευσης.Να θυμάσαι ότι η εφαρμογή Ψηφιακές Σημειώσεις Post-it® δεν θα σου στέλνει ειδοποιήσεις και δεν θα λαμβάνεις ενημερώσεις εάν η εφαρμογή δεν είναι ενεργή.

 • Διάγραψε τη συντόμευση των Ψηφιακών Σημειώσεων Post-it® από το Φάκελο εκκίνησης (StartUp folder). Κάνε κλικ στην Έναρξη (Start) στη γραμμή εργασιών. Επίλεξε Προγράμματα (Programs) και μετά Εκκίνηση (Startup). Κάνε δεξί κλικ στο Ψηφιακές Σημειώσεις Post-it®. Από το μενού που θα εμφανιστεί επίλεξε Διαγραφή (Delete). Επίλεξε Ναι στο παράθυρο Επιβεβαίωσης Διαγραφής της Συντόμευσης. Να θυμάσαι ότι η εφαρμογή Ψηφιακές Σημειώσεις Post-it® δεν θα σου στέλνει ειδοποιήσεις και δεν θα λαμβάνεις ενημερώσεις εάν η εφαρμογή δεν είναι ενεργή.

 • Μπορώ να αλλάξω την προκαθορισμένη γραμματοσειρά και τις ρυθμίσεις στις καινούριες μου σημειώσεις; Ναι. Κάνε κλικ στο κουμπί Desktop Dispenser και επίλεξε Εργαλεία (Tools). Εναλλακτικά, μπορείς να κάνεις δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο με το κίτρινο σημείωμα στη γραμμή εργασιών και επίλεξε Εργαλεία (Tools). Στο μενού που θα εμφανιστεί, επίλεξε Προτιμήσεις (Preferences). Στη συνέχεια, κάνε κλικ στην καρτέλα Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις Σημείωσης (Default Note Settings). Στο κουτί με την ένδειξηΡυθμίσεις (Settings) Ψηφιακών Σημειώσεων Post-it®, μπορείς να ορίσεις τη γραμματοσειρά, το μέγεθος της και το χρώμα που θέλεις να έχουν οι νέες σημειώσεις σου.

  Επίσης, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των σημειώσεων μπορούν να αλλάξουν με τη χρήση προτύπων σημειωμάτων (template note). Δημιούργησε ένα πρότυπο σημείωμα με τη γραμματοσειρά και τις ρυθμίσεις που επιθυμείς και στη συνέχεια, όρισε αυτό το πρότυπο ως προεπιλεγμένη σημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός πρότυπου σημειώματος, δες τη βοήθεια του προγράμματος με τίτλο "Πρότυπα" (Templates).

 • Υπάρχουν 3 τρόποι να καθαρίσεις τον υπολογιστή από τις σημειώσεις σου: 1) Μπορείς να ελαχιστοποιήσεις το μέγεθος των σημειώσεών σου, 2) Μπορείς να κάνεις Hide τις σημειώσεις σου ή 3) Να τις μετακινήσεις σε έναν Πίνακα Ανακοινώσεων.


  Ελαχιστοποίησε μία σημείωση, κάνοντας διπλό κλικ στο κουμπί Σημείωση που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της σημείωσης. Μπορείς επίσης να επιλέξεις την επιλογή Ελαχιστοποίηση (Minimize) από τη γραμμή εργαλείων σημειώσεων. Κάνε κλικ στο κουμπί σημείωμα στην επάνω αριστερή γωνία της σημείωσης για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων Σημειώσεων. Στη συνέχεια, επίλεξε την καρτέλα Σημείωση και την επιλογή Ελαχιστοποίηση Σημείωσης (Minimize Note). Μπορείς να επαναφέρεις τη σημείωση κάνοντας πάνω της διπλό κλικ. Προαιρετικά, μπορείς να επαναφέρεις η σημείωση με δεξί κλικ πάνω στο σημείωμα επιλέγοντας Επαναφορά (Restore) από το μενού που θα σου εμφανιστεί.


  Κρύψε τις σημειώσεις σoυ με μία μόνο κίνηση, επιλέγοντας Hide All Desktop Notes από το κουμπί Eργαλεία (Tools) στο μενού Desktop Dispenser. Οι σημειώσεις μπορούν να αποκατασταθούν, είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Desktop Dispenser (όπως και για μια νέα σημείωση) είτε επιλέγοντας Restore Desktop Notes από το κουμπί Tools στο μενού Desktop Dispenser.


  Εναλλακτικά, μπορείς να φυλάξεις τις σημειώσεις σου στους Πίνακες Ανακοινώσεων και να τις παρουσιάσεις όποτε θέλεις.

 • Βεβαιώσου ότι είναι επιλεγμένο το Play sounds στις Προτιμήσεις σου (Preferences), στην καρτέλα Διάφορα (Miscellaneous). Μπορείς να δεις τις Προτιμήσεις σου επιλέγοντας το κουμπί Εργαλεία (Tools) στο μενού Desktop Dispenser. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη, τότε ο υπολογιστής σου δεν είναι ρυθμισμένος να αναπαράγει ήχους. Μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσεις μια κάρτα ήχου ή να ενεργοποιήσεις τους ήχους στο σύστημά σου

  Βεβαιώσου ότι έχεις ένα .wav αρχείο που αντιστοιχεί σε ένα action, στον Πίνακα Ελέγχου Ήχου των Windows. Μπορείς να ανοίξεις αυτόν τον πίνακα ελέγχου είτε μέσω του λειτουργικού σου συστήματος, είτε κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή ήχων (Select sounds)στην καρτέλα Διάφορα (Miscellaneous) στο παράθυρο Προτιμήσεις (Preferences).

 • Κάνε διπλό κλικ στην περιοχή κίνησης (επάνω ζώνη) - move area (top area) του σημειώματος δυο φορές. (Την πρώτη φορά θα ρυθμιστεί το μέγεθος της σημείωσης για να χωρέσει το κείμενο, τη δεύτερη φορά θα μεγαλώσεις το ύψος του κατά 1 γραμμή)

 • Windows XP:
  Αρχικά, βγες απ' την εφαρμογή. Στη συνέχεια, πήγαινε στην ενότητα Πρόσθεση/Αφαίρεση Προγραμμάτων στον Πίνακα Ελέγχου των Windows. Επίλεξε Ψηφιακές Σημειώσεις Post-it® και κάνε κλικ στην επιλογή Πρόσθεση/Αφαίρεση.

  Windows Vista and Windows 7:
  Αρχικά, βγες απ' την εφαρμογή. Στη συνέχεια, πήγαινε στην ενότητα Προγράμματα και Χαρακτηριστικά (Programs and Features) στον Πίνακα Ελέγχου των Windows. Επίλεξε Ψηφιακές Σημειώσεις Post-it®και κάνε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση.

 • Αφού μελετήσαμε την υπάρχουσα αγορά των υπολογιστών και λάβαμε υπόψιν μας τι ζητάνε οι χρήστες από το λογισμικό των Ψηφιακών Σημειώσεων Post-it®, επιλέξαμε να εισάγουμε το προϊόν στη παρούσα φάση για το λειτουργικό σύστημα των Windows®. Αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα και για τις άλλες πλατφόρμες και αναζητάμε ευκαιρίες για να αναπτύξουμε το προϊόν ώστε να απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις Σημειώσεις Post-it®.

 • Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσθέσεις μια εικόνα σε μια σημείωση:
  Κάνε Drag & drop μια φωτογραφία από άλλη εφαρμογή πάνω στη σημείωση.
  Διάλεξε μια σημείωση και μετά Επικόλλησε μια εικόνα που είχες αντιγράψει προηγουμένως από το clipboard.
  Πάτα Πρόσθεση/Αντικατάσταση Εικόνας (Add/Replace Picture) που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Σημειώσεων στις Ιδιότητες (Note Properties)
  Σημείωση: Μόνο μια εικόνα μπορεί να τοποθετηθεί σε μια Σημείωση και μπαίνει πάντα στην κορυφή της Σημείωσης.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των εικόνων στις σημειώσεις, δες το πρόγραμμα Βοήθεια κάτω από το Εικόνες στις Σημειώσεις (Pictures in Notes).

 • Ναι, κάνε κλικ στο κουμπί στην επάνω αριστερή γωνία της σημείωσης για να εμφανιστεί η Γραμμή Εργαλείων Σημειώσεων. Στη συνέχεια, επίλεξε την καρτέλα Σημείωση (Note).Τέλος, επίλεξε το κουμπί Αλλαγή Mεγέθους Eικόνας (Resize Picture). Αυτό θα θέσει την εικόνα σε λειτουργία αλλαγής μεγέθους. Σύρε τραβώντας από την άκρη την εικόνα για να αλλάξεις το μέγεθος. Για να βγεις από τη λειτουργία αλλαγής μεγέθους εικόνας,κάνε κλικ στο κουμπί Αλλαγή μεγέθους εικόνας στη γραμμή εργαλείων Σημειώσεων..

  Εναλλακτικά, μπες στη λειτουργία αλλαγής μεγέθους κάνοντας δεξί κλικ στην εικόνα. Από το μενού που θα εμφανιστεί, επίλεξε Αλλαγή Μεγέθους. Για να βγεις από τη λειτουργία αλλαγής μεγέθους, κάνε δεξί κλικ στην εικόνα και επίλεξε ξανά Αλλαγή Μεγέθους.

 • Ναι, πατήστε το κουμπί στην πάνω αριστερή γωνία της σημείωσης για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων Note (Σημείωση). Στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Note. Τέλος, επιλέξτε το (Αλλαγή Μεγέθους Εικόνας). Με αυτόν τον τρόπο η εικόνα θα μπει σε λειτουργία αλλαγής μεγέθους. Μεταφέρετε τις λαβές που υπάρχουν γύρω από τα άκρα της εικόνας για να αλλάξετε το μέγεθος. Για να βγείτε από τη λειτουργία αλλαγής μεγέθους, πατήστε το κουμπί Resize Picture (Αλλαγή Μεγέθους Εικόνας) στη γραμμή εργαλείων Note (Σημείωση).

  Εναλλακτικά, μπείτε στη λειτουργία αλλαγής μεγέθους κάνοντας δεξί κλικ στην εικόνα. Στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε Resize (Αλλαγή Μεγέθους). Για να βγείτε από τη λειτουργία αλλαγής μεγέθους, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε ξανά Resize (Αλλαγή Μεγέθους).

 • Ναι, κάνε κλικ στο κουμπί στην επάνω αριστερή γωνία της σημείωσης για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων Σημειώσεων. Μετά επίλεξε Καρτέλα Σημειώσεων (Note tab) και έπειτα επίλεξε Περιστροφή εικόνας (Rotate Picture).Από το μενού που θα εμφανιστεί, επίλεξε την κατεύθυνση στην οποία θες να περιστρέψεις την εικόνα.

  Εναλλακτικά, κάνε δεξί κλικ στην εικόνα. Από το μενού που θα σου εμφανιστεί, διάλεξε Περιστροφή εικόνας (Rotate Picture) και επίλεξε την κατεύθυνση στην οποία θες να περιστρέψεις την εικόνα.

Questions about Memoboards

Ερωτήσεις για τις Note Subscriptions (Ειδοποιήσεις Συνδρομής)

 • Πήγαινε στην καρτέλα εγγραφής (subscription tab) στο παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις (Preferences). Επίλεξε το site που σε ενδιαφέρει και κάνε κλικ στο κουμπί Πληροφορίες Eγγραφής (Subscription Info) . Η επιλογή "Έλεγχος για Σημειώσεις" (Check for notes), θα προσπαθήσει να σου στείλει ένα μήνυμα. Αν ο server δεν είναι διαθέσιμος, θα λάβεις ένα μήνυμα σφάλματος.

 • Πώς μπορώ να διαγραφώ από το site ή να ακυρώσω τη συνδρομή μου;
  Κάνε κλικ στο κουμπί Desktop Dispenser και επίλεξε Εργαλεία (Tools).Στο μενού που θα εμφανιστεί, επίλεξε Προτιμήσεις (Preferences) και μετά Εγγραφή (Subscription). Επισήμανε την επιλογή Subscription που θέλεις να Διαγράψεις και κάνε κλικ στο κουμπί Remove Subscription.

 • Εάν χρησιμοποιείς Proxy server για πρόσβαση στο Internet, πρέπει να πληκτρολογήσεις τη διεύθυνση και τη θύρα του server στην καρτέλα Εγγραφή (Subscription) στο παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις (Preferences). (Αν το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης είναι ο Internet Explorer, επίλεξε Always use proxy settings from Internet Explorer). Βεβαιώσου ότι έχει ρυθμιστεί σωστά, κάνοντας κλικ στο κουμπί Έλεγχος ρυθμίσεων (Test Settings). Συμβουλέψου το διαχειριστή του δικτύου σου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ερωτήσεις για τους Σελιδοδείκτες